Latvijā tūkstošiem cilvēku

uz savu vienīgo dienas silto maltīti

var paļauties labdarības organizāciju

zupas virtuvēs

Tādēļ Borisa un Ināras Teterevu fonds īsteno labdarības programmu

”MAIZES RIECIENS” ar mērķi – dot iespēju trūcīgajiem un mazaizsargātajiem

regulāri saņemt siltu maltīti savā apkaimē no līdzcilvēku rokām

Maltītes labdarības virtuvēs trūcīgām personām

Maltītes mazaizsargātām personām

Atbalsts labdarības
virtuvju iekārtojumam

Pārtikas
pakas
sirmgalvjiem

Atbalsts līdzdarbības projektiem

2013./2014. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 52 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedz teju 500`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot caurmērā 6410 trūcīgām un mazaizsargātām personām. Labiekārto 16 labdarības virtuves visos reģionos.

Sadarbībā ar pieciem kopienu fondiem 18 novadu teju 2000 sirmgalvjiem pirms gadskārtu svētkiem izsniedz 3800 svētku paciņas, un norit deviņi svētku pasākumi.

Programmas ietvaros atbalstītas septiņu organizāciju aktivitātes, kurās 465 palīdzības saņēmēji iesaistās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā – iekopj piemājas dārziņus, audzē dārzeņus, stāda ogulājus un augļu kokus, sagatavo ražu uzglabāšanai ziemai, darina rokdarbus un amatniecības darinājumus pārdošanai.

2014./2015. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 40 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedz 300`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot vidēji 3890 trūcīgām un mazaizsargātām personām, kā arī labiekārtoto 6 labdarības virtuves.

Sadarbībā ar septiņiem kopienu fondiem 23 Latvijas novados 3900 sirmgalvji saņem 5344 svētku pakas pirms gadskārtu svētkiem, kā arī apmeklē 16 svētku pasākumus.

Programmas ietvaros atbalstītas deviņu organizāciju aktivitātes, kurās teju 700 palīdzības saņēmēji iesaistās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā - iekopj piemājas dārziņus, audzē dārzeņus, stāda ogulājus un augļu kokus, sagatavo ražu uzglabāšanai ziemai, darina rokdarbus un amatniecības darinājumus pārdošanai.

2015./2016. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 36 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedz 195`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot 2300 trūcīgām un mazaizsargātām personām, kā arī labiekārto vēl 4 labdarības virtuves.

Sadarbībā ar septiņiem kopienu fondiem 3000 sirmgalvji 24 Latvijas pašvaldībās saņem 5125 svētku pakas pirms gadskārtu svētkiem, kā arī apmeklē 12 svētku pasākumus.

Programmas ietvaros atbalstītas divpadsmit organizāciju aktivitātes, kurās 1200 palīdzības saņēmēji iesaistās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā - iekopj piemājas dārziņus, audzē dārzeņus, stāda ogulājus un augļu kokus, sagatavo ražu uzglabāšanai ziemai, darina rokdarbus un amatniecības darinājumus pārdošanai.